Vi har bestået Indsamleruddannelsen.

Jespers Jernhandel er godkendt Indsamlervirksomhed.

Vi indbereter de lovpligtige affaldsdata til Miljøstyrelsen uden gebyr.